Kontakty

Mgr. Petr Svítek
advokát

tel./fax: +420 499 814 413
tel.: +420 777 305 630
e-mail: petr.svitek@aksvitek.cz

Mgr. Ondřej Rus
advokát

tel./fax: +420 499 814 413
tel.: +420 774 305 631
e-mail: ondrej.rus@aksvitek.cz

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha
číslo účtu: 2112048390/2700