Poskytované služby

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména při vymáhání pohledávek, sepisování obchodních smluv, zakládání a změnách obchodních společností.
Advokátní kancelář se dále specializuje na uplatnění nároků z Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR).
Při vymáhání pohledávek advokátní kancelář dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s exekutorem Mgr. Jiřím Nevřelou s celostátní působností.

Občanské právo

V oblasti občanského práva se advokátní kancelář specializuje na vymáhání pohledávek, sepisování smluv, převody nemovitostí a problematiku nájmů.
V souvislosti s převodem nemovitostí nebo uzavřením jiných smluv advokátní kancelář nabízí využití advokátní úschovy.

Trestní právo

V oblasti trestního práva advokátní kancelář poskytuje právní služby zahrnující právní porady, obhajobu obviněných a zastupování poškozených před orgány činnými v trestním řízení ve všech stádiích trestního řízení.