Úvodní stránka

Advokátní kancelář Svítek s.r.o. poskytuje v souladu se zákonem o advokacii veškeré právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského a trestního.
Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci.

V advokátní kanceláři působí advokát Mgr. Petr Svítek, zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 9251, a advokát Mgr. Ondřej Rus, zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 12897.

Petr Svítek