Poskytované právní služby

Kancelář se zaměřuje především na obchodní, občanské a trestní právo.

Velmi si zakládáme na vzájemné důvěře mezi kanceláří a klienty. Naprostou samozřejmostí je pro nás absolutní diskrétnost a mlčenlivost.

Jsme si vědomi specifických poměrů každého klienta, proto právní řešení poskytujeme „na míru“ klienta. Nepoužíváme tedy žádné „vzorové“ právní smlouvy, naopak zpracováváme řešení s ohledem na individuální požadavky klienta a okolnosti případu.

Svou pozornost zaměřujeme především na smluvní dokumentaci a další právní doklady. V průběhu spolupráce smluvní dokumentaci aktualizujeme a navrhujeme klientům vhodné úpravy s ohledem na změny právních předpisů i vývoj soudní judikatury.

Především u zpracování či revize smluvní dokumentace se řídíme zásadou, že pro klienta je vždy výhodnější předcházet možným problémům již ve fázi uzavírání smluv, než v budoucnu podstupovat soudní jednání. Vyhledáváme proto možná rizika a připravujeme řešení tak, abychom tato rizika minimalizovali. Pro klienta se tak snažíme zajistit výhodnější právní postavení a náskok před druhou smluvní stranou. S tím souvisí i důraz, který klademe na formální a obsahovou správnost dalších dokladů, které následně slouží k prokázání uplatněných nároků.

Před samotným soudním řízením se snažíme o mimosoudní řešení záležitostí. Mimosoudní řešení je totiž téměř vždy méně nákladné a nepředstavuje tak citelný zásah do podnikatelských vztahů. V této fázi se zaměřujeme především na kvalitu předžalobní upomínky, která není pouhou výzvou k zaplacení faktury, ale obsahuje základní skutkový i právní rozbor věci a nastínění možných následků nesplnění výzvy. I dlužník, který je právním laikem, je pak schopen sám posoudit oprávněnost a důvodnost uplatněného nároku stejně jako rizika nevyhovění výzvě. Včas zaslané předžalobní upomínky tak dosahují vysoké efektivity.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace