Pro nepodnikající osoby

V oblasti právních služeb určených pro nepodnikající osoby se specializujeme na správu, vymáhání a zajištění pohledávek, sepisování smluv, převody nemovitostí a problematiku nájmů.

V souvislosti s převodem nemovitostí nebo uzavřením jiných smluv advokátní kancelář nabízí využití advokátní úschovy kupní ceny. Kupní cena je pak dle dohody smluvních stran uložena u advokáta například až do doby provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tento postup zajišťuje oběma stranám kupní smlouvy řádné splnění závazků ze smlouvy.

Advokátní úschovu lze samozřejmě využít i v souvislosti s uzavřením jakékoliv jiné smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění.

Advokát přebírá svěřené prostředky do úschovy na základě zvláštní smlouvy o advokátní úschově, v které jsou uvedeny podmínky, za kterých je advokát povinen svěřené prostředky vydat účastníkovi smlouvy.

Svěřené prostředky je advokát povinen uložit odděleně od svého majetku. K tomuto účelu má advokát u peněžního ústavu zřízeny zvláštní účty úschov. K tíži těchto účtů není peněžní ústav oprávněn zúčtovat své pohledávky za advokátem, prostředky na účtech nemohou být předmětem exekuce, dědictví ani nemohou sloužit jako zajištění závazků advokáta.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů v oblasti sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) byla na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vydaného dne 5.2.2016 pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace