Pro podnikající osoby

Zaměření a specializace

V oblasti obchodního práva poskytujeme právní služby zejména při správě a vymáhání pohledávek včetně zastupování v rámci insolvenčního řízení, sepisování obchodních smluv, zakládání a změnách obchodních korporací.

Kancelář má dlouholetou praxi v uplatňování nároků ze smluv o silniční dopravě, a to jak ze smluv o vnitrostátní přepravě, tak i ze smluv o mezinárodní přepravě dle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR).

Zároveň však i klientům z řad podnikatelů standardně poskytujeme služby týkající se jejich rodinných záležitostí či soukromého majetku.

Forma poskytování právních služeb

Klientům nabízíme poskytování právního poradenství přímo v jejich sídle či provozovně. Takový přístup zpravidla umožňuje nalézt požadované řešení již během konzultace, neboť klient je schopen předložit veškeré potřebné podklady, okamžitě ověřit rozhodné skutečnosti u svých pracovníků a účetních apod. Tímto přístupem tak šetříme čas klientů.

V případě dlouhodobé spolupráce s klienty pak většinou poskytujeme poradenství operativně telefonicky či prostřednictvím e-mailu. V případě naléhavých situací Vám neodmítneme telefonní hovor ani mimo běžnou pracovní dobu kanceláře.

V případě běžných, či opakujících se záležitostí jako je například vymáhání pohledávek pak máme většinou s klienty nastaven systém, kdy komunikujme přímo s odpovědnými pracovníky klienta či účetní kanceláří. Protože se jedná o opakující se záležitosti, tito pracovníci již vědí, jaké podklady budeme vyžadovat, a rovnou nám je elektronicky zasílají ke zpracování.

Ke své činnosti používáme jak vyspělé právní systémy, tak i specializovaný právní software pro vedení advokátních spisů v elektronické podobě. Toto programové vybavení nám umožňuje vést přehlednou evidenci pohledávek klienta i stavu jejich vymáhání S ohledem na požadavky klienta, nejméně však jednou ročně, zasíláme klientům raporty stavu vymáhaných pohledávek.

Průběžně pravidelně monitorujeme stavy dlužníků v insolvenčním rejstříku, hlídáme možné promlčení pohledávek.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace